290 BRUCOŠA NA FAKULTETU INŽENJERSKIH NAUKA U KRAGUJEVCU

Fakultet inženjerskih nauka ove jeseni obeležava jubilej – 55 godina od osnivanja. Od 1960. godine do danas na našem fakultetu preko 5500 ljudi steklo je svoje diplome na različitim nivoima studija, od inženjera prvog stepena do doktora nauka.

U godini jubileja akreditovali smo dva nova studijska programa: - Računarska tehnika i softversko inženjerstvo - osnovne akademske studije u trajanju od 4 godine; - Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment – doktorske studije u trajanju od 3 godine, na srpskom i na engleskom jeziku. Cilj studijskog programa Računarska tehnika i softversko inženjerstvo je da obrazuje inženjere iz oblasti elektrotehnike i računarstva, što obuhvata projektovanja hardvera i softvera, baza podataka, razvoj i primenu veštačke inteligencije u savremenim informacionim sistemima, razvoj web i mobilnih aplikacija. U junskom upisnom roku broj prijavljenih kandidata za taj studijski program bio je trostruko veći od broja raspoloživih mesta.

U okviru razvoja saradnje Fakulteta sa kompanijama iz IT sektora, studentima prve generacije novog studijskog programa će se obratiti mr Srđan Atanasijević (ComTrade Solutions Engineering).

Fakultet inženjerskih nauka danas otvara svoja vrata za novih 290 studenata: - 163 pripadnika 56. generacije studenata Mašinskog inženjerstva, - 39 pripadnika šeste generacije studenata Vojnoindustrijskog inženjerstva, - 15 pripadnika treće generacije studenata Automobilskog inženjerstva, - 34 pripadnika treće generacije studenata Urbanog inženjerstva, - 39 budućih diplomiranih inženjera elektrotehnike - pripadnika prve generacije studenata Računarske tehnike i softverskog inženjerstva.