DRAGAN ŠIMŠIĆ: UDRUŽENJE "KRAGUJEVAČKI KUĆNI SAVET"

''Удружење скупштина станара КРАГУЈЕВАЧКИ КУЋНИ САВЕТ основано је са циљем да се на нивоу града Крагујевца удруже скупштине станара због потребе међусобне помоћи у односима  са другим организацијама, локалном самоуправом, државним органима, јавним предузећима, средствима јавног информисања и другим субјектима.

Удружење скупштина станара КРАГУЈЕВАЧКИ КУЋНИ САВЕТ залаже се за успостављање комуналног реда у стамбеним зградама, формирању стамбених фондова, очувању амбијенталних целина, унапређење културе становања, продужењу века трајања зграда, заштити од монополског утицаја пружаоца услуга одржавања зграда и подстицање здраве конкуренције , учествовање у јавним расправама на тему измена и допуна законске и подзаконске регулативе које ће унапредити систем заједничког становања и генерално оснажити утицај скупштина станара у граду Крагујевцу.
 
Посебно истичемо да је у питању удруживање скупштина станара, а не председника као физичких лица, тј. оснивачи Удружења су скупштине станара, што даје додатну тежину и озбиљност нашем Удружењу.

Чланство у Удружењу могу остварити само званично регистроване скупштине станара у Крагујевцу

PREDLOG ODLUKE O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA GRADA KRAGUJEVCA:

https://drive.google.com/file/d/0B37rSAK8TrShYUlPSW1yUHNpVTE5N0V5cnV1dE9UNzExOWIw/view?usp=sharing