Uspešan koncert Nevene Lepojević i Dalide Grmuša

Muzika je put koji me vodi...muzika mi snagu daje...muzika je ljubav koja večno traje!

 

SLUŠAJTE I UŽIVAJTE!

http://slide.ly/gallery/view/05feb0a5a99af7b666d68bff1ba48243?utm_source=Fb_ORG_Share